Đừng đánh mất lòng tự trọng của người Việt

Trong thời gian 1,2 năm trở lại đây tình trạng người lao động hay cả du học sinh Nhật người Việt tại Nhật bị cảnh sát Nhật bắt giữ do tội phạm trộm cắp ngày một tăng lên. Những tội trộm cắp phổ biến nhiều như trộm đồ ăn, hàng hoá trong siêu thị, cướp giật trên đường… trong các siêu thị của Nhật...