Trang chủ » GIÁO DỤC NHẬT BẢN » HỆ THỐNG GIÁO DỤC

TRƯỜNG NHẬT NGỮ UNITAS

Trường Unitas được thành lập từ năm 1970, với mục tiêu phát triển con người thông qua việc đào tạo ngôn ngữ, hiện có nhiều học viên từ nhiều quốc gia đang học tập tại trường.

 

Trường